Gedaan met laden. U bevindt zich op: Informele zorg in Vlaanderen

Informele zorg in Vlaanderen

Is de informele zorg in Vlaanderen op zijn retour? onder andere door het toenemende aantal voltijds werkende vrouwen op de arbeidsmarkt, de stijging van het aantal echtscheidingen, de toename van het aantal alleenwonenden zou het aandeel personen dat zorg opneemt of opvang biedt, teruglopen. Een recent rapport van de Studiedienst van de Vlaamse Regering kan deze stelling niet bevestigen omdat de daartoe harde data over een langere periode ontbreken. De studie stelt wel vast dat zorgen voor elkaar nog een dagelijkse realiteit is. Ongeveer de helft van de bevolking zorgde anno 2008 al dan niet regelmatig voor een ziek, gehandicapt of bejaard familielid, kennis of buur. Eenzelfde aandeel heeft in dezelfde tijdsperiode voor de opvang van kleine kinderen uit de buurt, kenniskring of familie gezorgd. Wordt de groep beperkt tot wie regelmatig zorg of regelmatige opvang verricht, in de zin van dagelijks of wekelijks, dan gaat het over 18% respectievelijk 12% van de bevolking van 18 tot 85 jaar.
Publicatiedatum
Juni 2010
Publicatietype
Rapport
Thema's
Gezondheidszorg , Gezin en samenleving
Auteur(s)
Lieve Vanderleyden, Dirk Moons
Reeks
SVR-rapport 2010/3