Gedaan met laden. U bevindt zich op: Informele zorg in Vlaanderen opnieuw onderzocht

Informele zorg in Vlaanderen opnieuw onderzocht

Statistieken
mei 2016
Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
In vergelijking met 2011 is er in 2014 een afname van de informele zorg van 38% naar 26,3%. Over de redenen voor de daling kunnen geen precieze uitspraken worden gedaan maar een aantal sociaal-demografische en economische factoren kunnen een indicatie zijn voor de verminderde beschikbaarheid van informele zorgverleners.
Publicatiedatum
Mei 2016
Publicatietype
Statistieken
Thema's
Gezondheidszorg , Gezin en samenleving
Auteur(s)
Lieve Vanderleyden, Dirk Moons
Reeks
SVR-webartikel 2015/4