In vergelijking met 2011 is er in 2014 een afname van de informele zorg van 38% naar 26,3%. Over de redenen voor de daling kunnen geen precieze uitspraken worden gedaan maar een aantal sociaal-demografische en economische factoren kunnen een indicatie zijn voor de verminderde beschikbaarheid van informele zorgverleners.
Publicatiedatum
Mei 2016
Publicatietype
Statistieken
Thema's
Gezondheidszorg , Gezin en samenleving
Auteur(s)
Lieve Vanderleyden, Dirk Moons
Reeks
SVR-webartikel 2015/4