Bio-economie is één van de antwoorden op de vraag naar duurzamere productiesystemen. Om te evolueren naar deze duurzamere economie zullen vele organisaties en hele waardeketens complexe radicale innovaties moeten ontwikkelen en implementeren. De publicatie beschrijft een model dat als rationale kan dienen om dergelijke innovaties te bedenken, te ontwikkelen en te commercialiseren. Het SIC-model, kort voor System Innovation Cycle, is een holistische aanpak die innovatie ziet als een evolutionair, flexibel en iteratief leerproces waarbij communicatie en samenwerking tussen diverse actoren van groot belang zijn.

Bestel per post

Het afdrukken en verzenden is gratis.

Publicatiedatum Juni 2014
Publicatietype Brochure
Thema's Innovatie , Duurzame economie
Auteur(s) Jonas Van Lancker, Koen Mondelaers
Reeks ILVO-mededeling nr. 164