Gedaan met laden. U bevindt zich op: Internationale migraties en migranten in Vlaanderen

Internationale migraties en migranten in Vlaanderen

Studie
september 2014
Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
De studie brengt recente internationale migratietrends en de aanwezigheid van vreemdelingen, immigranten en personen van vreemde herkomst in kaart. Het eerste deel beschrijft de recente internationale migratiestromen van en naar Vlaanderen en de overige Belgische regio's en vult dit aan met een beschrijving van de aanwezige "migrantenbevolking" naar meerdere kenmerken (globale aantallen, geografische herkomst, leeftijd, geslacht, verblijfsduur, al of geen toegekend Belgisch staatsburgerschap, verspreiding over het grondgebied). Het tweede deel omvat vier focusbijdragen die de kijk op het migratiegebeuren verdiepen met aandacht voor de arbeidsmarktdeelname van personen van vreemde herkomst, de internationale mobiliteit bij onderzoekers aan de Vlaamse universiteiten, de populatie van asielzoekers en het Vlaamse beleid met betrekking tot inburgering en integratie. Het derde deel tenslotte verruimt de blik op het migratiegebeuren vanuit een globaal perspectief.
Publicatiedatum
September 2014
Publicatietype
Studie
Thema's
Samenleving en bevolking
Auteur(s)
Edwin Pelfrene, Christine Van Peer
Reeks
SVR-studie, 2014/1