Het activiteitenverslag geeft een beeld van de werking en de activiteiten van het Agentschap voor Natuur en Bos tijdens een werkingsjaar.
Publicatiedatum
Mei 2021
Publicatietype
Jaarverslag
Thema's
Milieu- en natuurbeleid , Natuur en bos

Vorige edities