Het rapport geeft een stand van zaken van het inburgeringsbeleid in het Vlaams Gewest en Brussel. Het Vlaamse inburgeringstraject wordt vormgegeven door het decreet van 7 juni 2013 en bijhorende uitvoeringsbesluiten. Het traject is van toepassing in Vlaanderen en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Het Vlaamse Regeerakkoord 2019–2024 voerde een hervorming van het traject in, die op 1 maart 2022 gefaseerd in werking is getreden. Het rapport bevat een cijfermatige weergave van het inburgeringstraject, het geeft een aantal tendensen weer en legt een aantal werkpunten bloot voor het toekomstige inburgeringstraject.
Publicatiedatum
September 2022
Publicatietype
Rapport
Thema's
Inburgering en integratie
Auteur(s)
Gerlinde Doyen , Philippe Buyschaert

Vorige edities