Het jaarverslag van de Beroepsinstantie inzake de Openbaarheid van Bestuur bevat statistische gegevens over de geregistreerde openbaarheidsverzoeken die in de verschillende bestuursinstanties werden verwerkt gedurende een werkjaar. Het geeft ook een overzicht van alle beroepen die het afgelopen jaar werden ingediend bij de Beroepsinstantie inzake de Openbaarheid van Bestuur met een aantal algemene beschouwingen.
Publicatiedatum Januari 2020
Publicatietype Jaarverslag
Thema's Vlaamse overheid

Vorige edities