Op 1 januari 2019 heeft Vlaanderen het Groeipakket ingevoerd. Door de zesde staatshervorming zijn de deelstaten immers bevoegd geworden voor de gezinsbijslagen. Vlaanderen heeft deze unieke kans aangegrepen om – met respect voor verworven rechten – een nieuw systeem uit te bouwen dat niet enkel wijzigingen aanbracht in het systeem van de gezinsbijslagen, maar daarnaast in het kader van een geïntegreerd gezinsbeleid ook bestaande toeslagen integreerde en nieuwe toeslagen lanceerde (zoals vb. kleutertoeslagen en kinderopvangtoeslagen). Het jaarverslag Groeipakket bundelt alle cijfers over het eerste werkjaar van het Groeipakket.
Uitgever
Publicatiedatum
Mei 2021
Publicatietype
Jaarverslag
Thema's
Beleid en regelgeving welzijn en gezondheid , Kinderen en jongeren

Vorige edities