Het jaarverslag rapporteert over de jeugdhulp over een volledig werkjaar volgens de principes van het decreet. Het brengt de cijfers vanuit zes sectoren samen in één gezamenlijk verslag.