Sinds 1995 worden in het Meetstation in het Gewestbos “De Inslag” (Brasschaat) metingen verricht van gasvormige componenten en meteorologische variabelen boven en onder het kronendak van een Grove dennenbestand. Deze metingen leveren een interessante tijdsreeks op waaruit trends in chemische luchtkwaliteit en de invloed van weersomstandigheden op de concentraties van de gemeten polluenten, kunnen afgeleid worden. De concentratieniveaus en hun afgeleide indexen worden vergeleken met internationale normen betreffende bescherming van bosecosystemen.
Publicatiedatum Augustus 2007
Publicatietype Jaarverslag
Thema's Lucht en geluid , Natuur en bos
Auteur(s) Johan Neirynck, Peter Roskams
Reeks IBW.Bb.R.2005.008

Vorige edities