Het jaarverslag situeert het Steunpunt Taalwetwijzer binnen de Vlaamse overheid en biedt een overzicht van de samenwerking met andere diensten. Vervolgens gaat het jaarverslag in op het takenpakket van de Taalwetwijzer en geeft het inzicht in de belangrijkste thema’s van de taalwetgeving waarbinnen de activiteiten kaderen. Daarnaast licht het activiteitenverslag de specifieke werkzaamheden van het afgelopen werkjaar toe.
Publicatiedatum
Januari 2022
Publicatietype
Jaarverslag
Thema's
Brussel , Vlaamse Rand

Vorige edities