De Vlaamse Belastingdienst int in het Vlaamse Gewest de verkeersbelastingen, de onroerende voorheffing, de leegstandsheffingen, registratierechten, schenkingsrechten, successierechten en de planbatenheffing. Het jaarverslag rapporteert over de werkingsjaren.
Publicatiedatum
Juni 2023
Publicatietype
Jaarverslag
Thema's
Belastingen en heffingen

Vorige edities