Het jaarverslag geeft een overzicht van de werking en de activiteiten van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) tijdens een werkjaar. Het geeft aan welke inspanningen er werden geleverd ten aanzien van de doelgroep en de sociale huisvestingsmaatschappijen. Er wordt ook ingegaan op de wijze van financiering, de klemtonen van het beleid en de inbreng in het geheel van het woonbeleid in Vlaanderen.
Publicatiedatum
Mei 2023
Publicatietype
Jaarverslag
Thema's
Sociale woningen en leningen , Woonbeleid

Vorige edities