Het jaarverslag bevat een overzicht van de adviezen die de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin tijdens een werkingsjaar heeft geformuleerd. De raad zoekt daarbij naar onderbouwde en gedragen ideeën, strategieën en middelen om oplossingen te bieden aan grote maatschappelijke uitdagingen in het beleidsdomein welzijn, gezondheid en gezin.
Publicatiedatum April 2021
Publicatietype Jaarverslag
Thema's Beleid en regelgeving welzijn en gezondheid
Doelgroep Ruim publiek

Vorige edities