Teaching And Learning International Survey (TALIS) is een internationaal vergelijkend onderzoek naar het werk en de werkomgeving van leraren en hun schoolleiders. Het rapport focust op de jobtevredenheid bij Vlaamse leraren in het lager onderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs.
Publicatiedatum December 2015
Publicatietype Rapport
Thema's Werken in het onderwijs
Reeks Talis in focus