Gedaan met laden. U bevindt zich op: Klimaatverandering in de polders. Kiezen voor zoet of zilt?

Klimaatverandering in de polders. Kiezen voor zoet of zilt?

Op middellange termijn kan de klimaatverandering in Vlaanderen een wijziging van de hydrologie in de polders veroorzaken. In de winter zullen de polders natter zijn en in de zomer zullen ze te maken hebben met verdroging én hevige zomerbuien. Tegelijk kan de stijging van de zeespiegel leiden tot verzilting van het oppervlakte- en grondwater door toenemende verdroging in de zomer. De studie gaat na welke onderzoeksinitiatieven er al bestaan of lopen over de impact van verzilting op de landbouw. Aan de hand van dit vooronderzoek kan diepgaander onderzoek uitgeschreven worden met het oog op middellangetermijnvoorstellen op het vlak van landbouw, hydrologie en ecologie.
Publicatiedatum
December 2016
Publicatietype
Studie
Thema's
Klimaat , Milieu en landbouw
Auteur(s)
Ewout Zwaenepoel, Sylvie Danckaert, Dirk Van Gijseghem