Gedaan met laden. U bevindt zich op: Korte keten. Het bedrijfseconomische plaatje. Een eerste verkennende analyse

Korte keten. Het bedrijfseconomische plaatje. Een eerste verkennende analyse

Studie
augustus 2022
Departement Landbouw en Visserij
De interesse in producten die rechtstreeks van de boerderij komen, is de laatste decennia fors gegroeid. Korte keten is op veel landbouwbedrijven geen ondergeschoven kindje (meer). Toch ontbreekt het voor beleidsmakers, landbouwers die zich op andere verdienmodellen aan het oriënteren zijn en adviseurs vaak nog aan cijfermateriaal. De publicatie wil een beter inzicht geven in de bedrijfseconomische bevindingen van de korteketenbedrijven binnen het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN), dat beheerd wordt door het Departement Landbouw en Visserij. De focus ligt op boekjaar 2020.
Publicatiedatum
Augustus 2022
Publicatietype
Studie
Thema's
Landbouw- en visserijbeleid , Voeding