Het rapport geeft een stand van zaken over gemeenschapslandbouw in Vlaanderen. Bij CSA-bedrijven (community supported agriculture) is er een wederzijdse relatie van ondersteuning en betrokkenheid tussen lokale landbouwers en burgers. Leden betalen de landbouwer een jaarlijks lidmaatschapsgeld om de productiekosten van de boerderij te kunnen dekken en ontvangen in ruil een wekelijks oogstaandeel gedurende het lokale teeltseizoen. Een voedselteam is een groep van gezinnen uit eenzelfde buurt die samenwerken voor de rechtstreekse aankoop van producten van lokale landbouwers. Ook boerenmarken worden besproken.
Publicatiedatum Mei 2015
Publicatietype Rapport
Thema's Landbouw- en visserijbeleid