De bruine kiekendief is een zeldzame roofvogel die beschermd is door Europa. De uitbreiding van de Antwerpse Haven tast het leefgebied van deze soort aan, waardoor het een Europese verplichting is om bijkomend leefgebied te voorzien. Daarom zetten de partners van het Grenspark Groot Saeftinghe, Port of Antwerp, Natuur en Bos (ANB) en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) in op het creëren van bijkomend leefgebied voor de bruine kiekendief in gebieden die in landbouwgebruik zijn. De gids bevat gedetailleerde informatie en praktische tips over kiekendiefvriendelijke teelten.
Publicatiedatum
Oktober 2020
Publicatietype
Gids
Thema's
Natuur en bos