Gedaan met laden. U bevindt zich op: Landinrichting Antwerpse Zuidrand. Onderzoek naar de opportuniteit en haalbaarheid

Landinrichting Antwerpse Zuidrand. Onderzoek naar de opportuniteit en haalbaarheid

Rapport
november 2022
Vlaamse Landmaatschappij
Op vraag van de programmacommissie werd een bevraging georganiseerd naar de toekomstige inzet van het instrument landinrichting. Naast de Rupelstreek en Klein-Brabant kwam in de Antwerpse regio ook de Antwerpse Zuidrand sterk naar voor. In samenspraak met de provincie Antwerpen werd voorgesteld om de openruimtevingers tussen de Antwerpse stadsrand en de Rupelstreek naar voor te schuiven als een nieuw landinrichtingsproject. Daarin wordt nu ook de tweede fase van het deelproject ‘Rupelstreek’ van het planprogramma Schelde en Rupel geïntegreerd Zo wordt in januari 2019 de VLM belast met het onderzoek naar de opportuniteit en de haalbaarheid (OOH) van een landinrichtingsproject Antwerpse Zuidrand. De perimeter van dit onderzoek wordt hierbij vastgelegd (zie kaart hieronder) en omvat niet de gemeenten Borsbeek en Mortsel, maar wel de districten Hoboken en Wilrijk.
Publicatiedatum
November 2022
Publicatietype
Rapport
Thema's
Omgeving