Gedaan met laden. U bevindt zich op: Landinrichtingsproject Veldgebied Brugge. Inrichtingsproject Landinrichting Bulskampveld Eindvoorstel inrichtingsplan Wildenburg-Aanwijs. Gecoördineerd op basis van het goedkeuringsbesluit dd. 21/08/2014

Landinrichtingsproject Veldgebied Brugge. Inrichtingsproject Landinrichting Bulskampveld Eindvoorstel inrichtingsplan Wildenburg-Aanwijs. Gecoördineerd op basis van het goedkeuringsbesluit dd. 21/08/2014

Landinrichting is van toepassing op de open ruimte: de landelijke gebieden, de recreatie-gebieden, de woongebieden met een landelijk karakter, de ontginningsgebieden en de met een van deze gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden aangewezen op de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening. De Vlaamse regering kan bij wijze van uitzondering gronden in andere gebieden onderwerpen aan de landinrichting voor zover dit onmisbaar is voor de uitvoering van het inrichtingsplan. Dankzij het decreet van 22 november 19952 kunnen de VLM, de provinciale en gemeentelijke overheden, de publiekrechterlijke en privaatrechterlijke rechtspersonen en particulieren belast worden met de uitvoering van het inrichtingsplan, indien zij daarmee instemmen. Het besluit van de Vlaamse regering van 28 mei 2004 betreffende de procedure tot opmaak van landinrichtingsplannen of kortweg het ‘BVR 28 mei 2004’, versoepelt de procedure van landinrichting . Landinrichting biedt een antwoord op een concreet probleem, op een vraag van een gemeente, van een provincie of van een andere instantie. De partner wordt nauw betrokken bij landinrichtingsprojecten: participatie en samenwerking zijn van het allergrootste belang voor het welslagen van een project.
Publicatiedatum
Augustus 2014
Thema's
Milieu- en natuurbeleid