Aan de hand van uitvoerig cijfermateriaal en acht capita selecta wordt een stand van zaken gegeven op het vlak van levenslang en levensbreed leren in Vlaanderen. Het eerste deel van het boek geeft een cijfermatige benadering terwijl in het tweede deel acht beleidsrelevante thema's gedetailleerd worden beschreven.