Om vlot mee te kunnen in een snel veranderende kennissamenleving is het belangrijk om een leven lang te leren. In de studie wordt op basis van de survey ‘Sociaal-culturele verschuivingen in Vlaanderen’ (SCV-survey) de (bijkomende) opleidingsparticipatie van de Vlamingen tussen 2002 en 2010 onderzocht. Eerst komt de evolutie van de globale deelname aan (bijkomende) opleidingsactiviteiten kort aan bod. Een schets van de opleidingsdeelname naargelang achtergrondkenmerken zoals geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, arbeidsmarktstatuut en functiebeperking laat vervolgens toe om aan te geven wie meer of minder meedoet. Door de ongelijke opleidingsparticipatie van verschillende groepen tegenover elkaar te plaatsen, kunnen er een aantal kloven in de opleidingsdeelname berekend worden.
Publicatiedatum
December 2010
Publicatietype
Studie
Thema's
Levenslang leren , Samenleving en bevolking
Auteur(s)
Myriam Vanweddingen
Reeks
SVR-Webartikel 2010/21