De visienota schept een kader voor het debat over wat goede zorg en ondersteuning inhoudt en over wat de maatschappij daarbij verwacht van de verschillende actoren: overheid, organisaties en voorzieningen, professionals, personen met zorgbehoefte en burgers..
Publicatiedatum
December 2018
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Gezondheidszorg , Beleid en regelgeving welzijn en gezondheid