Het magazine focust op de groep van de tieners, de pubers, de jongeren. De jeugd van tegenwoordig en de toekomst. Ze verdienen een plek in de maatschappij waar ze ondersteund, gestimuleerd en gehoord worden. Hoe kunnen ouders, opvoeders en professionele opvoedingsondersteuners daartoe bijdragen? Hoe kunnen we klaarstaan voor ouders die soms op zoek zijn? Ouders die balanceren tussen grenzen trekken en kansen bieden. Ouders die hun kinderen een duwtje in de rug willen geven, om de vaak moeilijke en chaotische puberteit te ontgroeien en hun talenten maximaal te ontplooien. Het antwoord is duidelijk: met volle goesting. Het magazine geeft de visie van praktijkwerkers, beleidsmensen, experts en wetenschappers. Maar ook de ouders en jongeren zelf laten hun stem horen.

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum December 2015
Publicatietype Tijdschrift
Thema's Kinderen en jongeren , Gezin en samenleving
Auteur(s) EXPOO
Reeks EXPOO.be