De studie is een gezamenlijk initiatief van Brusselse en Vlaamse, stedelijke en ‘open ruimte’-administraties. Via ontwerpend onderzoek wordt de sturende rol van open ruimte verkend voor het metropolitane gebied van Brussel en de rand. Hoe kunnen de maatschappelijke functies en diensten van open ruimte aanleiding zijn tot een andere en gedeelde blik op stedelijke ontwikkeling? Hoe kan open ruimte vernieuwende coalities laten ontstaan? Dit boek brengt een synthese van de resultaten van het ontwerpend onderzoek, het is een eerste verkenning als aanzet tot verdere dialoog.

Lees de publicatie

Publicatiedatum
Februari 2016
Publicatietype
Studie
Thema's
Vlaamse Rand , Brussel