Gedaan met laden. U bevindt zich op: Milieubeleidsplan 2011-2015

Milieubeleidsplan 2011-2015

Op basis van het decreet algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM, 1995) wordt om de vijf jaar een Milieubeleidsplan opgesteld. Het Milieubeleidsplan 2011-2015 is de opvolger van het MINA-plan 3(+), dat liep tot eind 2010. Het Milieubeleidsplan staat ook niet op zich, maar baseert zich o.m. op het milieu- en het natuurrapport en het wordt geope- rationaliseerd via milieujaarprogramma’s.
Publicatiedatum
September 2011
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Milieu- en natuurbeleid