Aan de hand van gemeten hoogwaterstanden wordt voor de gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG’s) langs de Zeeschelde en tijgebonden zijrivieren een inschatting gemaakt van de frequentie van de GOG-werking in de voorbij 25 à 30 jaar. Hierbij wordt elk GOG gekoppeld aan een tijpost in telemetrie. Er wordt ook geprobeerd om vuistregels op te stellen voor de verwachte GOG-werking, zowel voor de bestaande GOG’s, als voor nieuwe en toekomstige Sigmagebieden.
Publicatiedatum Januari 2017
Publicatietype Onderzoeksrapport
Thema's Scheepvaart, waterwegen en zeewezen
Auteur(s) L. Coen, L. Boeckx, M. Deschamps, T. Verwaest, F. Mostaert
Reeks WL Rapporten 16_016_2