Infobord gemaakt voor de infomarkt van 10/10/2022 over het deelgebied Maaibos. Het landinrichtingsplan 'Kalvekant - Reepkens - Oostdonk - Maaibos' is het eerste landinrichtingsplan van het landinrichtingsproject 'Moervaartvallei'.
Publicatiedatum
Augustus 2022
Publicatietype
Affiche
Thema's
Inrichting van de open ruimte