Dit landinrichtingsplan geeft uitvoering aan volgend gebiedsgericht deelproject zoals omschreven in het planprogramma Land ven Teirlinck: Herwaardering van de Molenbeekvallei en haar industrieel erfgoed: landschaps- en natuurherstel in de vallei met aandacht voor industrieel erfgoed, waterberging, aandacht voor het ontsluiten van de vallei vanuit de drie flankerende dorpskernen..
Publicatiedatum
Mei 2016
Publicatietype
Brochure
Thema's
Cultuur, jeugd, sport, media en toerisme , Landbouw en visserij , Natuur en milieu , Mobiliteit en openbare werken , Welzijn, gezondheid en gezin