Gedaan met laden. U bevindt zich op: MONEOS - metingen halftij‐eb in de Beneden‐Zeeschelde. Factual data rapport 2015

MONEOS - metingen halftij‐eb in de Beneden‐Zeeschelde. Factual data rapport 2015

In het kader van de Langetermijnvisie voor het Schelde-estuarium en de Ontwikkelingsschets 2010 van het Schelde-estuarium wordt een uitgebreide systeemmonitoring in de Westerschelde en in het Zeescheldebekken uitgevoerd. Het rapport beschrijft de resultaten van de metingen die uitgevoerd worden rond halftij-eb. Sedert 2009 voert het Waterbouwkundig Laboratorium maandelijkse metingen uit waarbij de sedimentconcentratie in de Beneden-Zeeschelde bij halftij-eb in beeld wordt gebracht. Het rapport bevat de resultaten van de metingen van de sedimentconcentratie in de Beneden-Zeeschelde die in 2015 werden uitgevoerd.
Publicatiedatum
Mei 2018
Publicatietype
Rapport
Thema's
Scheepvaart, waterwegen en zeewezen
Auteur(s)
Y. Levy, D. Meire, F. Mostaert
Reeks
WL rapporten