Kruipend moerasscherm of Helosciadium repens (synoniem Apium repens) is een van de weinige soorten vaatplanten in Vlaanderen die beschermd is door de Europese Habitatrichtlijn en opgenomen op de bijlage 2 (soorten waarvoor beschermde gebieden worden aangewezen) en 4 (soorten die ook buiten de Natura 2000-gebieden moeten beschermd worden). Sinds 2008 monitoren we de populatiegrootte van alle gekende locaties van kruipend moerasscherm in Vlaanderen. Dit gebeurde van 2008 tot 2015 jaarlijks en vanaf daarna tweejaarlijks tot 2019. Deze monitoring gebeurt in het kader van de wettelijk verplichte rapportering van de lidstaten van de EU omtrent de staat van instandhouding van de soorten van de habitatrichtlijn. Dit rapport wil de resultaten van deze populatiemonitoring weergeven en ingaan op het beheer en de hydrologie van de verschillende standplaatsen.
Publicatiedatum
Mei 2022
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Natuur en bos
Auteur(s)
Wouter Van Landuyt, Filiep T’jollyn
Reeks
Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2022 (11)