Gedaan met laden. U bevindt zich op: Naar minder impact van pesticiden op natuur en mens. Kennisintegratiestudie

Naar minder impact van pesticiden op natuur en mens. Kennisintegratiestudie

Rapport
november 2023
Instituut Natuur- en Bosonderzoek - INBO
Het rapport is het resultaat van een snelle kennisintegratiestudie over de impact van pesticiden op de Vlaamse natuur en de te behalen (Europese) natuurdoelen in Vlaanderen. Er gaat ook aandacht naar de impact op de mens. Het rapport focust op de impact van gewasbeschermingsmiddelen. Gemakshalve wordt verder de term pesticiden gebruikt. Pesticiden worden gesproeid of gestrooid of als coating rond zaden aangebracht, om de gewasproductie te ondersteunen. Bij onzorgvuldig gebruik kan er ook puntvervuiling optreden. Via lucht, water en levende organismen worden ze verder verspreid, ook in natuurgebieden. Drainage en irrigatie kunnen de verspreiding versnellen. Opname door levende organismen gebeurt via voedsel, water, lucht of de huid.
Publicatiedatum
November 2023
Publicatietype
Rapport
Thema's
Milieu en landbouw , Natuur en bos
Auteur(s)
Filip Debruyne, Laura Lauwers, Camelia El Bakkali, Carine Wils, Myriam Dumortier
Reeks
Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2023 (28)