Gedaan met laden. U bevindt zich op: Natuurrapport 2023 - Uitdaging 3: een samenhangend natuurnetwerk creëren. Achtergrondrapport: de uitdaging doorgelicht op basis van interviews en documentanalyse

Natuurrapport 2023 - Uitdaging 3: een samenhangend natuurnetwerk creëren. Achtergrondrapport: de uitdaging doorgelicht op basis van interviews en documentanalyse

Rapport
september 2023
Instituut Natuur- en Bosonderzoek - INBO
In Vlaanderen staat de realisatie van een natuurnetwerk al meer dan 30 jaar op de beleidsagenda. Verschillende actoren, zowel binnen als buiten de Vlaamse overheid, werken mee aan deze realisatie. Ze zetten daarvoor heel diverse beleidsinstrumenten in. Maar het resultaat van al deze inspanningen is onvoldoende om te komen tot een samenhangend natuurnetwerk. Dit komt omdat het beleid op diverse barrières botst. De overheid alleen kan geen samenhangend netwerk realiseren omdat ze onvoldoende menskracht en financiële middelen heeft. Daarnaast vormt de ‘politieke’ keuze dat het netwerk gerealiseerd moet worden binnen de (geel)groene ruimtelijke bestemmingen een grote hinderpaal. De voor natuur bestemde gebieden op het gewestplan zijn immers onsamenhangende ‘kleine’ snippers. De overheid kan ook onvoldoende de aantasting van bestaande natuur voorkomen omdat beleidsprincipes zoals het stand-still beginsel, het beginsel dat de vervuiler betaalt en de zorgplicht onvoldoende uitgewerkt en gehandhaafd zijn.
Publicatiedatum
September 2023
Publicatietype
Rapport
Thema's
Natuur en bos
Auteur(s)
Peter Van Gossum, Inne Vught
Reeks
Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2023 (33)