Het onderhouden van wildsoorten door een biotoop is een ecosysteemfunctie die resulteert in een producerende ecosysteemdienst vermits het wildbraad van deze soorten geconsumeerd kan worden door de mens. Wildbraad verwijst hierbij naar het vlees van gedode wildsoorten die in de vrije natuur voorkomen. Het voordeel van deze ecosysteemdienst voor het maatschappelijk welzijn bestaat dus uit het voorzien van voedsel. Daarnaast biedt de ecosysteemdienst secundaire baten aangezien wildbraad een laag vetgehalte heeft, in het bijzonder van de verzadigde vetten, waardoor het een positief effect heeft op de gezondheid. Tenslotte komt wildbraad vaak in aanmerking als korte keten voedsel door de directe levering door jagers van kleine hoeveelheden wild of vlees van wild aan de consument of de lokale detailhandel. Korte keten voedsel biedt verschillende voordelen, zowel op ecologisch vlak (voedselkilometers, transport van voeding), op economisch vlak (eerlijke prijs voor producent en consument, regionale economie) en op sociaal vlak (lokale contacten, samenwerking) (Cazaux G., 2010).
Publicatiedatum
September 2014
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Natuur en bos
Auteur(s)
Thomas Scheppers, Jim Casaer
Reeks
INBO.R.2014.1988003