De regulerende ecosysteemdienst bestuiving omschrijft de vraag naar, het aanbod en het gebruik van bestuiving van teelten door middel van natuurlijke, inheemse, dierlijke bestuivers.
Publicatiedatum
September 2014
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Natuur en bos
Auteur(s)
Luc De Bruyn
Reeks
INBO.R.2014.1994351