De ecosysteemdienstenbenadering biedt een analytisch kader om de welzijnsbaten van het ecosysteem in beeld te brengen.
Publicatiedatum
December 2014
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Natuur en bos
Auteur(s)
Ilse Simoens
Reeks
INBO.R.2014.6391558