De ecosysteemdienstenbenadering biedt een analytisch kader om de welzijnsbaten van het ecosysteem in beeld te brengen.

Lees de publicatie

Publicatiedatum
December 2014
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Natuur en bos
Auteur(s)
Ilse Simoens
Reeks
INBO.R.2014.6391558