Het boek bevat interviews, reportages en duiding naar aanleiding van het niveaudecreet deeltijds kunstonderwijs. Directeurs, leraars, experten en kunstenaars komen aan het woord en gaan in dialoog met elkaar om de theoretische concepten van het nieuwe decreet in de onderwijs- en evaluatiepraktijk in te passen.
Publicatiedatum
Oktober 2020
Publicatietype
Boek
Thema's
Deeltijds kunstonderwijs