Gedaan met laden. U bevindt zich op: Niveaudecreet deeltijds kunstonderwijs: één jaar later

Niveaudecreet deeltijds kunstonderwijs: één jaar later

Rapport
september 2019
Onderwijsinspectie
Sedert februari 2018 beschikt het deeltijds kunstonderwijs over een eigen niveaudecreet. Dat niveaudecreet veronderstelt dat de academies creativiteit aan de dag leggen om ervoor te zorgen dat hun leerlingen de einddoelen bereiken. In het kader van haar stimulerende rol nam de onderwijsinspectie het initiatief om tijdens de doorlichtingen van het schooljaar 2018-2019 te onderzoeken in welke mate academies de opdracht en de finaliteit van het deeltijds kunstonderwijs – zoals bepaald in het nieuwe decreet – implementeren één jaar na de invoering.
Publicatiedatum
September 2019
Publicatietype
Rapport
Thema's
Deeltijds kunstonderwijs , Onderwijsinspectie