De brochure geeft een overzicht van de begrippen seksueel grensoverschrijdend gedrag, grooming, trauma en dissociatie en beschrijft de dynamieken en gevolgen van seksueel misbruik. Verder gaat de brochure ook in op mogelijke stappen om seksueel misbruik te signaleren en aan te pakken. Het is een didactisch instrument dat richting kan geven wanneer men wordt geconfronteerd met situaties van seksueel misbruik, of wanneer men (toekomstige) professionelen daar gericht op wil voorbereiden. De brochure begeleidt de documentaire Nooit meer zwijgen” van regisseur Bart Beckers.

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum
September 2017
Publicatietype
Brochure
Thema's
Justitie
Auteur(s)
Evi Verdoodt, Karolien François