Gedaan met laden. U bevindt zich op: Notices to Mariners 2023

Notices to Mariners 2023

De Berichten aan Zeevarenden (BaZ) publiceren de gegevens nodig voor het bijwerken van de Belgische zee- en Scheldekaarten, de boekwerken en periodieken, uitgegeven door de Vlaamse Hydrografie. Bovendien omvat BaZ Nr. 1 van elke jaargang algemene informatie van belang voor de scheepvaart. Het verschijnen van alle nieuwe uitgaven van vermelde nautische publicaties wordt tevens d.m.v. BaZ bekend gemaakt.
Publicatiedatum
Januari 2023
Publicatietype
Brochure
Thema's
Scheepvaart, waterwegen en zeewezen