Gedaan met laden. U bevindt zich op: NT2 en sociale participatie. Advies Vlor

NT2 en sociale participatie. Advies Vlor

Beleidsadvies
juni 2019
Vlaamse Onderwijsraad - VLOR
Nederlands voor anderstaligen (NT2) is een van de instrumenten van de overheid om ervoor te zorgen dat volwassen nieuwkomers maximaal kunnen deelnemen aan de Vlaamse samenleving. Met het oog op een nieuwe Vlaamse regering formuleert de Vlor een aantal strategische doelstellingen voor het realiseren van een inclusief NT2-beleid als onderdeel van een ruimer integratiebeleid. De raad doet dat vanuit wetenschappelijk onderzoek, intensief overleg en het perspectief van de cursist zelf.
Publicatiedatum
Juni 2019
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Volwassenenonderwijs , Levenslang leren