Gedaan met laden. U bevindt zich op: Nutriënten in oppervlaktewater en grondwater in landbouwgebied. Resultaten 2021-2022

Nutriënten in oppervlaktewater en grondwater in landbouwgebied. Resultaten 2021-2022

Rapport
december 2022
Vlaamse Milieumaatschappij - VMM
De resultaten van de MAP-meetnetten grondwater en oppervlaktewater worden in dit rapport getoetst aan de doelstellingen en normen voor nitraat en orthofosfaat in kader van het mestbeleid.
Publicatiedatum
December 2022
Publicatietype
Rapport
Thema's
Mestbeheer , Water