De resultaten van de MAP-meetnetten grondwater en oppervlaktewater worden in dit rapport getoetst aan de doelstellingen en normen voor nitraat en orthofosfaat in kader van het mestbeleid.
Publicatiedatum
December 2022
Publicatietype
Rapport
Thema's
Mestbeheer , Water