Het ondernemingsplan beschrijft de doelstellingen die het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) wil realiseren, samen met de acties die daartoe worden opgezet. Het eerste ondernemingsplan van een regeerperiode bevat een meerjarig aspect. De daaropvolgende jaarlijkse ondernemingsplannen zijn een update en bijsturing. In een ondernemingsplan is de jaarrapportering van het jaar voordien geïntegreerd. Het bevat een beoordeling over de doelstellingen en de vooropgestelde acties.
Publicatiedatum
Juni 2021
Publicatietype
Ondernemingsplan
Thema's
Vlaamse overheid

Vorige edities