Tijdens het schooljaar 2018-2019 kreeg de onderwijsinspectie de vraag van de toenmalige minister van onderwijs Hilde Crevits, om een referentiekader uit te werken voor kwaliteitsvolle ondersteuning. Als voorbereiding hierop organiseerde de onderwijsinspectie in april 2019 de eerste fase van een terreinverkenning (de ondersteuning van de brede types) bij alle 24 ondersteuningsnetwerken. Een tweede fase (de ondersteuning van de kleine types) vond plaats tijdens schooljaar 2019-2020. Hoe werken de ondersteuningsnetwerken voor de ondersteuning van de kleine types? En welke bouwstenen uit bestaande referentiekaders zijn zinvol voor een referentiekader voor kwaliteitsvolle ondersteuning? Dat lees je allemaal in dit verslag over de tweede fase.
Publicatiedatum
Maart 2020
Publicatietype
Brochure
Thema's
Onderwijsinspectie