Tweejaarlijks peilt het Expertisecentrum O&O Monitoring (ECOMM) in samenwerking met het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) en de federale overheid (POD Wetenschapsbeleid) bij de Vlaamse bedrijven naar hun O&O inspanningen. Dit gebeurt in het kader van de internationale O&O-enquête van de OESO. De publicatie bevat enkele opvallende kerncijfers uit de enquête 2010 (referentiejaar 2009) met focus op ondernemingen.
Publicatiedatum
Oktober 2011
Publicatietype
Folder
Thema's
Wetenschap en innovatie
Reeks
Kerncijfers EWI