Vanaf 1 januari 2015 treedt het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet in werking. Vanaf dan geldt één overkoepelende regelgeving voor monumenten, stads- en dorpsgezichten, landschappen en archeologie. In de brochure 'Onroerend erfgoed. Een toelichting' worden de belangrijkste thema’s beknopt uiteengezet. Je leest er meer over de nieuwigheden in de regelgeving, onder meer op het gebied van erkenningen, archeologie en handhaving. In zeer heldere taal krijg je een overzicht van instrumenten waarmee we onroerend erfgoed in de toekomst zullen beschermen en beheren. Kortom, verplichte lectuur voor lokale besturen, overheden en belanghebbenden uit de sector (bv. eigenaars, bouwheren, architecten, archeologen, makelaars, metaaldetectoristen, notarissen, …) Let op: Ondertussen is een gewijzigde versie van de wetgeving van kracht. De meest up to date versie kan je raadplegen via: https://www.onroerenderfgoed.be/nl/beleid-en-regelgeving/decreten/huidige-regelgeving/.
Publicatiedatum September 2014
Publicatietype Brochure
Thema's Beleid en regelgeving onroerend erfgoed
Auteur(s) Natalie Huyghe, Mia Verstraete en Kris Vandevorst
Doelgroep Ruim publiek, Overheid, Notarissen, Lokale besturen, Bouwsector