Het afvoerregime is de primaire bepalende factor voor de structuur en het functioneren van aquatische ecosystemen van beken en rivieren. Op wereldschaal hebben hydrologische veranderingen de ecologische toestand van rivierecosystemen verslechterd. Daarom is de ontwikkeling van (regionale) ecologische afvoerregimes (Eflows) in functie van de Europese Kaderrichtlijn Water, het Decreet Integraal Waterbeleid en de Oppervlaktewatertekortbeheerdoelstellingen (VLAREM II) van groot belang.
Publicatiedatum Juni 2021
Publicatietype Onderzoeksrapport
Thema's Natuur en bos
Auteur(s) David Buysse, Jeroen Van Wichelen, Pieter Verschelde, Jeroen De Reu, Toon Westra, Sophie Vermeersch, Johan Coeck
Reeks Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2020 (42)