Het doel van de studie is om via een geïntegreerde aanpak te komen tot de ontwikkeling van een ambitieuze, gezamenlijk gedragen landschappelijke en ecologische visie met betrekking tot de versterking en uitbouw van een regionaal samenhangend open ruimte netwerk in en rond Brussel. De behoefte aan een (boven-) regionale visie voor de ontwikkeling van een coherent en robuust open ruimte netwerk dringt zich steeds meer op in de stedelijke projecten van Brussel en de (Noord-) rand. Deze visie zal een betere coördinatie en betere afstemming mogelijk maken tussen programma’s met een hoge stedelijke dichtheid en open ruimtes, met het oog op het verbeteren van de biodiversiteit, duurzaam bodemgebruik, bescherming en herstel van natuurlijke hulpbronnen, luchtkwaliteit, ecosysteemdiensten, energieverbruik, welzijn (gezondheid) en een kwalitatieve leefomgeving.
Publicatiedatum
Juni 2022
Publicatietype
Studie
Thema's
Ruimtelijk beleid , Kwaliteit van de leefomgeving