Gedaan met laden. U bevindt zich op: Over het instemmingsdecreet mbt het samenwerkingsakkoord EHealth betreffende het optimaal elektronisch uitwisselen en delen van informatie en gegevens tussen de actoren in de sociale en gezondheidssector . Advies Vlaamse Raad WVG

Over het instemmingsdecreet mbt het samenwerkingsakkoord EHealth betreffende het optimaal elektronisch uitwisselen en delen van informatie en gegevens tussen de actoren in de sociale en gezondheidssector . Advies Vlaamse Raad WVG

Beleidsadvies
februari 2024
Vlaamse Raad Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - WVG
Advies over het voorontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van [DATUM] tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende het optimaal elektronisch uitwisselen en delen van informatie en gegevens tussen de actoren in de sociale en gezondheidssector.
Publicatiedatum
Februari 2024
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Welzijn, gezondheid en gezin